Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian
Komentet te Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian Janë të Mbyllura Publikime

Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian: Legjislacioni i Abortit dhe Zbatimi i tij në Evropë dhe Azinë Qendrore” shikon legjislacionin përkatës në 42 vende, por në mënyrë thelbësore ai shqyrton se si interpretohen këto ligje nga ofruesit dhe si përjetohen nga gratë dhe vajzat. Anketa është krijuar për të siguruar një përmbledhje të përvojave të grave dhe vajzave në lidhje me përdorimin e kujdesit ndaj abortit, për të nxjerrë në pah kërcënimet aktuale për shëndetin dhe të drejtat e tyre riprodhuese, për të identifikuar praktikat “më të mira” dhe për të stimuluar debate dhe kërkime të mëtejshme. Ky nuk është një studim, por më tepër një sintezë e ekspertizës dhe mirëkuptimit të të gjithë atyre që kontribuan në zhvillimin e tij.

ANKETA

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian