Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

“Evidence of the impact of Comprehensive Sexual Education on the ability of young people to protect themselves from Gender-Based and Sexual Violence”
Image Publikime

The aim of this research is to gather evidences on the impact of the comprehensive sexual education, in particular to evaluate whether the intervention has helped young people to increase their knowledge and skills in protecting themselves from gender-based and sexual violence. The study was conducted with youths of 10th and 11th class and the

Details
RAPORTI VJETOR 2020
Image Publikime

Gjatë vitit 2020, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) vazhdoi punën për  përmbushjen e qëllimit, synimeve dhe objektivave si organizatë me kontribute në përmirësimin e politikave, legjislacionit, të drejtën për informacion dhe shërbime për çështje që shqetësojnë popullatën dhe zhvillimin e saj, përfshirë shëndetin riprodhues. Tërmeti i nëntorit 2019 dhe pandemia globale e COVID-19, e përballi QShPZh-në, ashtu si të

Details
PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT MBI MOSHIMIN 2020 – 2024
Image Publikime

VENDIM Nr. 864, datë 24.12.2019 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT POLITIK KOMBËTAR PËR MOSHIMIN, 2020–2024, DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E TIJ Hartimi dhe shtypja e Planit Kombëtar të Moshimit u mbështetën nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe u koordinuan nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) PLANI KOMBËTAR

Details
Përgatitja dhe përgjigja ndaj nevojave të shëndetit seksual dhe riprodhues në situatë pandemie nga Covid-19
Image Publikime

Shëndeti seksual dhe riprodhues (ShSR) është një e drejtë e njeriut dhe si të gjitha të drejtat e tjera të njeriut, vlen për refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit dhe të tjerët që jetojnë në mjedise humanitare. Libri i proçedurave .pdf

Details
Forcimi i përgjigjes së sistemit shëndetësor në kohë krize dhe pas krize përmes ofrimit të Paketës Fillestare Minimale të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues (MISP)
Image Publikime

Shqipëria është e prekshme nga një sërë fatkeqësish natyrore si përmbytje, tërmete dhe probleme të mjedisit që variojnë nga përkeqësimet e bio-diversitetit, erozioni i tokës deri tek manaxhimi i keq i ujëndarësve e ndotja… Broshura.pdf

Details
A SURVEY TO MEASURE THE LEVEL OF PROFICIENCY IN THE SKILLS NEEDED TO MANAGE PREGNANCIES, BIRTH AND POSTNATAL CARE
Image Publikime

A SURVEY TO MEASURE THE LEVEL OF PROFICIENCY IN THE SKILLS NEEDED TO MANAGE PREGNANCIES, BIRTH AND POSTNATAL CARE

Details
Strategic Planning on Contraception
Image Publikime

In recent years (after 2009), the Eastern Europe and Central Asia region has demonstrated a pattern of decline in the Family Planning Effort Index, which measures across time the types and levels of effort of national family planning programmes worldwide, including each of four components (policies, services, evaluation, access to contraceptive methods) (1). Between 2000

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian